Joukkue

Bister Havu
Heimonen Leevi
Huotari Oliver
Isotalo Konsta
Karjalainen Miko
Kiiski Aapo
Länsisalmi Sebastian
Lipasti Väinö
Mäenpää Oskari
Mahosenaho Antti
Mustonen Bastian
Mustonen Evert
Nieminen Eeli
Nikkilä Nette
Rannikko Petro
Rauhansuu Unto
Reinikainen Aapo
Riikonen Eelis
Saarelainen Alisa
Sandell Ville-valtteri
Savolainen Aatu
Tolkki Eino
Väisänen Niilo
Wahlroos Rino
Wahlroos Robi
17
Laine Anton

Toimihenkilöt