PÖYTYÄ KAIMAN VALMENNUSLINJA

Pelaaja

Palloliiton Nuorisotoimintalinjassa on laadittu ohjeet tasojoukkueiden ja tasoryhmien muodostamiselle. Osaamistasoihin jakamisen taustalla on pyrkimys antaa jokaiselle pelaajalle haasteita henkilökohtaisen kehitystasonsa mukaan.

Tasoryhmä on yksittäisessä harjoituksessa/ pelissä/ turnauksessa käytetty ryhmä pelaajia. Ryhmän koostumus vaihtelee harjoituksesta/ pelistä/ turnauksesta riippuen. Tasoryhmien väliset raja-aidat on pidetty matalina ja siirtyminen ryhmästä toiseen on joustavaa ja säännöllistä. Tasoryhmäjakoa voidaan käyttää harjoittelussa ja pelaamisessa jo harrastuksen alusta alkaen.

Tasoryhmiä muodostettaessa on oltava avointa viestintää. Avainasia on se miten asia viestitään lapsille/ nuorille sekä heidän vanhemmilleen. Lapsille/ nuorille ja vanhemmille on kerrottava miten ryhmien muodostaminen tehdään, mitä ryhmittelyllä tavoitellaan ja miten ryhmien välillä liikutaan.

Paras tapa viestiä asiasta on kasvokkain keskustelu. On tärkeää tarjota mahdollisuus harrastaa ja harjoitella pelaamista paljon. Pelaajien harjoitusinnokkuuden ja erilaisten motiivien kannalta on tärkeää selvittää kuinka paljon pelaaja haluaa käyttää harrastukseen aikaa.


Valmentaja

Kaima Jalkapallojaosto kannustaa ja tukee valmentajia kouluttautumaan ja näin kehittämään itseänsä. Koulutuksista ja niiden selvittämisessä on vastuussa seuran valmennuspäällikkö.


Pelaajan polku Kaimassa

Tarjoamme lapsille edullista ja matalan kynnyksen harrastustoimintaa, koska tiedämme, että sille on tarvetta. Haluamme ohjata lapsia säännöllisen liikunnan pariin jo ennen kouluikää. Lisäksi toimintamme pyritään järjestämään kaikkien harrastajien tarpeita vastaavaksi. Jakoa tasoryhmiin ohjaa pääsääntöisesti motivaatio (sitoutuminen harjoitteluun), pelaajan tavoitteet sekä kehityksen kannalta sopivan harjoitteluympäristön hakeminen.