Toimihenkilöille


Vapaaehtoistoimijan rikostaustan selvittäminen Pöytyän Kaimassa

Pöytyän Kaiman johtokunnan päätöksellä otetaan seurassa käyttöön Palloliiton suositus selvittää rikostausta kaikilta lasten kanssa tekemisissä olevilta vapaaehtoistoimijoiltaan. Näihin luetaan valmentajat, joukkueenjohtajat ja huoltajat.

Kyseessä on lain 148/2014 toiminnanjärjestäjälle suoma mahdollisuus tarkistaa lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostausta. Tämä koskee 1.5.2014 ja sen jälkeen mukaan tulleita vapaaehtoistoimijoita. Rikostaustaote saa olla korkeintaan 6kk vanha.

Lainsäädännön tehtävä on suojella alaikäisten henkilökohtaista koskemattomuutta ja turvata lapselle paras ja turvallinen kasvuympäristö myös mm. harrastus- ja kilpaurheilutoiminnan parissa. Palloliitto suosittelee Valon toimintaohjeen (www.seuraohjelma.fi/lastenturvallisuus) käyttöönottoa seuroissaan.

Oikeusrekisterikeskus merkitsee rikosrekisteriotteelle tiedot seuraavista rikoksista:
– Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko (pornografiarikos)
– Seksuaalirikos
– Henkirikos (tappo, murha, surma)
– Ihmiskauppa tai törkeä ihmiskauppa
– Törkeä pahoinpitely
– Törkeä ryöstö
– Huumausainerikos
Otteelle ei merkitä tietoja muista rikoksista kuin edellä mainituista.

Mikäli rikosrekisteriotteessa näkyy rikostuomio, Suomen Palloliiton suosituksen mukaisesti, henkilö ei voi toimia seurassa vapaaehtoisena.Menettely seurassa

Pöytyän Kaimassa joukkueenjohtajat keräävät oman joukkueensa vapaaehtoistoimijoilta täytetyt suostumuslomakkeet, jotka liitetään seuran rikosrekisteriotehakemukseen. Seura vastaa kustannuksista (12€ / ote). Rikosrekisteriotteet toimitetaan oikeusrekisterikeskuksesta sovitulle seuran vastuuhenkilölle. Vastuuhenkilö kertoo hallituksen kokoukselle, että henkilön rikosrekisteriote on nähty. Hallitus kirjaa pöytäkirjaansa, että kyseisen henkilön rikosrekisteriote on nähty. Pöytäkirjaan ei kirjata rikosrekisteriotteen sisältöä. Tämän jälkeen vastuuhenkilö luovuttaa otteen henkilölle, jota ote koskee.

Tämä menettely toteutetaan vuosittain koskien kaikkia uusia seuraan tulevia vapaaehtoistoimijoita. Seuraa koskee ehdoton vaitiolovelvollisuus rikostaustaotteiden sisältöihin ja henkilötietoihin liittyen.

Lataa tästä vapaaehtoistoimijan suostumuslomake.